კატეგორიები

საგარანტიო მომსახურება

 • საგარანტიო პირობები

  გარანტია ვრცელდება პროდუქციის „ძრავზე“

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

  საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე (გადმოგცემთ ჩვენი კურიერი ნივთის ჩაბარების დროს) ან ბრენდის საგარანტიო ტალონზე (გარკვეულ ბრენდებს მოყვებათ კომპლექტში) მითითებული თარიღიდან.

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს შპსენერჯი”- წარმომადგენელს, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ფურცელი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას.

  ნივთის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი უნდა წარედგინოს სერვისცენტრს. ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

  თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის მიღებიდან 24 საათის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას

  თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმცდახუთი (45)  სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება ან ალტერნატიული ვარიანტით, რომელიც თანხმდება მომხმარებელთან, თანხა უბრუნდება მყიდველს, თანხის დაბურნება მოიცავს (5 სამუშაო დღეს)

  კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება - ჩაბარების დროს , არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.

  ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:  

  გასულია საგარანტიო ვადა

  საგარანტიო საბუთში არ ემთხვევა პროდუქტის ბრენდი, მოდელი, გაყიდვის  თარიღი. საგარანტიო საბუთში არ არის მოცემული კომპანიის ბეჭდი ან მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა.

  ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება

  ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის მიზეზით

  თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას

  პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით

  ნივთი შეკეთებულია ანგახსნილია”  თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან.

  ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან  ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები

  აქსესუარებზე (მათ შორის:ჩამრთველი, ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები

  მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, კომპანია გარანტიას ავრცელებს პროდუქციის ძრავზე და მის გამართულად მუშაობაზე, გარანტია არ ვრელდება ცალკეულ მექანიკურ ან ვიზუალურ დაზიანებებზე.

აღნიშნული პროდუქტი მონაწილეობს აქციაში
აქციის ნახვა
საჩუქრის არჩევა
შემოთავაზების გარეშე ყიდვა
შედარება